luat su tranh tung

Luật sư bào chữa

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

trong Luật tranh tụng, 26-11-2014
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LHD Luật Hồng Đức xin giới thiệu về thủ tục khởi kiện vụ án hành chính như sau:  Có 03 trường hợp : a) 01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc. b) 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh c)Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày. Lưu ý : Trường hợp (a) không cần qua thủ tục giải quyết khiếu nại và không phụ thuộc vào thời gian giải quyết khiếu nại. Xác định người bị kiện

Chi tiết  Chi tiết

Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ công ty

trong Luật tranh tụng, 19-12-2014
Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ công ty Đại diện cho doanh nghiệp, thân chủ tiếp xúc với các bên liên quan để đàm phán, thuyết phục nhằm  giải quyết tranh chấp nội bộ Công ty  liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Chi tiết  Chi tiết

LUẬT SƯ TRANH TỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ Ở

trong Luật tranh tụng, 27-11-2014
LUẬT SƯ TRANH TỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ Ở Tranh chấp nhà ở có thể phân thành hai nội dung chính, Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở, Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở

Chi tiết  Chi tiết

Bài viết đọc nhiều
Bài viết mới