luat su tranh tung

Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

trong Luật tranh tụng, 26-11-2014
Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng, tranh chấp kinh doanh thương mại có đặc thù phát sinh từ các hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực giữa. Tính chất phức tạp tăng dần của các hoạt động kinh doanh cũng dẫn tới những tranh chấp phức tạp và con đường giải quyết tranh chấp theo đó cũng khó khăn hơn nhiều. LHD (Luật Hồng Đức) với đội ngũ nhiều luật sư giàu kinh nghiệm về Tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực Kinh doanh-Thương mại, ngoài kỹ năng tư vấn giảm thiểu cho khách hàng các rủi ro liên quan trong tương lai, còn trực tiếp bảo vệ được quyền lợi hợp pháp cho rất nhiều khách hàng từ cá nhân cho tới doanh nghiệp tại Tòa án nhân dân các cấp, bằng những dịch vụ sau:

Chi tiết  Chi tiết

Bài viết đọc nhiều
Bài viết mới