luat su tranh tung

Công ty luật tranh tụng tại tòa

Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ công ty

trong Luật tranh tụng, 19-12-2014
Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ công ty Đại diện cho doanh nghiệp, thân chủ tiếp xúc với các bên liên quan để đàm phán, thuyết phục nhằm  giải quyết tranh chấp nội bộ Công ty  liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Chi tiết  Chi tiết

Bài viết đọc nhiều
Bài viết mới