luat su tranh tung

Luật sư tranh tụng, luật sư bào chữa

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LĨNH VỰC THI CÔNG XÂY DỰNG

Với đổi ngũ Luật sư nhiều kinh nghiệm và nhiệt huyết đối với lĩnh vực xây dựng, LHD cung cấp dịch vụ Tư vấn và tranh tụng tại Tòa giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ công ty

Đại diện cho doanh nghiệp, thân chủ tiếp xúc với các bên liên quan để đàm phán, thuyết phục nhằm  giải quyết tranh chấp nội bộ Công ty  liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

LUẬT SƯ TRANH TỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ Ở

Tranh chấp nhà ở có thể phân thành hai nội dung chính, Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở, Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng, tranh chấp kinh doanh thương mại có đặc thù phát sinh từ các hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực giữa. Tính chất phức tạp tăng dần của các hoạt động kinh doanh cũng dẫn tới những tranh chấp phức tạp và con đường giải quyết tranh chấp theo đó cũng khó khăn hơn nhiều. LHD (Luật Hồng Đức) với đội ngũ nhiều luật sư giàu kinh nghiệm về Tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực Kinh doanh-Thương mại, ngoài kỹ năng tư vấn giảm thiểu cho khách hàng các rủi ro liên quan trong tương lai, còn trực tiếp bảo vệ được quyền lợi hợp pháp cho rất nhiều khách hàng từ cá nhân cho tới doanh nghiệp tại Tòa án nhân dân các cấp, bằng những dịch vụ sau:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

LHD Luật Hồng Đức xin giới thiệu về thủ tục khởi kiện vụ án hành chính như sau: 

Có 03 trường hợp :
a) 01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
b) 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
c)Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày.
Lưu ý : Trường hợp (a) không cần qua thủ tục giải quyết khiếu nại và không phụ thuộc vào thời gian giải quyết khiếu nại.
Xác định người bị kiện

Bài viết đọc nhiều
Bài viết mới